Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

Відповідно до статті 131-1 Конституції України в Україні діє прокуратура, яка  здійснює:

- підтримання публічного обвинувачення в суді;

- організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

- представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Згідно з Перехідними положеннями Основного Закону України прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, - до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

Організація та порядок діяльності прокуратури, згідно з вимогами статті 131-1 Конституції України, визначаються законом.

Статтею 1 Закону України «Про прокуратуру» (від 14 жовтня 2014 року № 1697-VІІ із змінами та доповненнями) передбачено, що прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Згідно статті 2 цього Закону на прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України.
З метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне співробітництво.
 
Повноваження Генерального прокурора, керівника обласної прокуратури, керівника окружної прокуратури визначенні у статтях 9, 11 та 13 Закону України «Про прокуратуру» відповідно.
Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій визначені у розділі ІV Закону України «Про прокуратуру».