ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

офіційна адреса: вул. Винниченка, 15, м. Луцьк, 43025

тел. приймальної/факс: (0332) 77-60-09

адреса електронної пошти: office_pvo@pvo.gov.ua

Тел. відділу документального забезпечення: (0332) 77-60-33

Тел. відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів:

(0332) 77-60-20

 

Список електронних адрес та номерів контактних телефонів "гарячої лінії" відповідно до Закону України "Про звернення громадян"

Найменування районів (прокуратур)

Телефон

Електронна адреса

1

Волинська обласна прокуратура

(0332) 77-60-20

zvern@pvo.gov.ua

2

Маневицька місцева прокуратура

(0276) 2-16-46

manevichi_prok@pvo.gov.ua

3

Володимир-Волинська місцева прокуратура

(0242) 2-29-53

vvolinsk_prok@pvo.gov.ua

4

Ковельська місцева прокуратура

(0252) 5-00-52

kovel_prok@pvo.gov.ua

5

Луцька місцева прокуратура

(0332) 72-31-01

lutsk_prok@pvo.gov.ua


Форма звернення,
надісланого до прокуратури
Волинської області з використанням
засобів електронного зв’язку_______________________________
(назва органу прокуратури)


З В Е Р Н Е Н Н Я

Прізвище, ім’я, по батькові заявника: _______________________________
__________________________________________________________________
Місце проживання заявника: _______________________________________
__________________________________________________________________

Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги:______________________________________________ __________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Про результати розгляду звернення повідомити (зазначити поштову адресу або інші засоби зв’язку:______________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________Картка на звернення,
прийняте на телефон "гарячої лінії"


_______________________________
(назва органу прокуратури)

З В Е Р Н Е Н Н Я

Дата надходження звернення:_______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові заявника: _______________________________
__________________________________________________________________

Місце проживання заявника: _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Контактний телефон заявника (за згодою):___________________________

Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги:_______________________________________________  _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _________________________________________________________________
ПІБ посадової особи, якою прийнято звернення:______________________ __________________________________________________________________

ВИМОГИ

до звернень громадян

 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року № 393/96 (із змінами та доповненнями) звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

 

Звернення може бути усним чи письмовим.

 

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

 

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

 

У зверненні має бути:

- зазначено прізвище, ім’я, по батькові;

- місце проживання громадянина;

- викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

- підпис заявника (заявників);

- зазначена дата.

 

В електронному зверненні, окрім наведеного, також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Водночас, згідно п. 6 Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України № 357 від 20.12.2017, яка зареєстрована у Міністерстві юстиції України 16.01.2018 за № 64/31517, електронне звернення без електронного підпису має надсилатися у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

 

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.