ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

офіційна адреса: вул. Винниченка, 15, м. Луцьк, 43025

тел. приймальної: (0332) 28-08-01

адреса електронної пошти: [email protected]

Тел. відділу документального забезпечення: (0332) 28-08-35

Тел. відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів:

(0332) 28-08-25

 

Список електронних адрес та номерів контактних телефонів "гарячої лінії" відповідно до Закону України "Про звернення громадян"

Найменування районів (прокуратур)

Телефон

Електронна адреса

1

Волинська обласна прокуратура

(0332) 28-08-25

[email protected]

2

Володимирська окружна прокуратура

(0242) 2-29-53

[email protected]

3

Камінь-Каширська окружна прокуратура

(03357) 2-30-03

kkashirskiy_[email protected]

4

Ковельська окружна прокуратура

(0332) 28-08-41

[email protected]

5

Луцька окружна прокуратура

(0332) 72-31-01

[email protected]


Форма звернення,
надісланого до прокуратури
Волинської області з використанням
засобів електронного зв’язку_______________________________
(назва органу прокуратури)


З В Е Р Н Е Н Н Я

Прізвище, ім’я, по батькові заявника: _______________________________
__________________________________________________________________
Місце проживання заявника: _______________________________________
__________________________________________________________________

Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги:______________________________________________ __________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 

Про результати розгляду звернення повідомити (зазначити поштову адресу або інші засоби зв’язку:______________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


_____________                                       ___________________                                        __________________

      дата                                                                підпис                                       П. І. Б.

 


Картка на звернення,
прийняте на телефон "гарячої лінії"

_______________________________
(назва органу прокуратури)

З В Е Р Н Е Н Н Я

Дата надходження звернення:_______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові заявника: _______________________________
__________________________________________________________________

Місце проживання заявника: _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Контактний телефон заявника (за згодою):___________________________

Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги:_______________________________________________  _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _________________________________________________________________ 
ПІБ посадової особи, якою прийнято звернення:______________________ __________________________________________________________________

ВИМОГИ

до звернень громадян

 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року № 393/96 (із змінами та доповненнями) звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

 

Звернення може бути усним чи письмовим.

 

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

 

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

 

У зверненні має бути:

- зазначено прізвище, ім’я, по батькові;

- місце проживання громадянина;

- викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

- підпис заявника (заявників);

- зазначена дата.

 

В електронному зверненні, окрім наведеного, також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Водночас, згідно п. 12 розділу 1 Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора № 363 від 06.08.2020, електронне звернення без електронного підпису має надсилатися у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.