29.01.2020

Інформація про результати діяльності Луцької місцевої прокуратури на території Луцького району

На виконання вимог ч. 3 ст. 6 Закону України "Про прокуратуру" Луцька місцева прокуратура надає інформацію про результати діяльності на території Луцького району за 2019 рік.

Так, Луцькою місцевою прокуратурою упродовж 2019 року вживались організаційні та практичні заходи, спрямовані як для підвищення ефективності прокурорської діяльності при здійсненні нагляду за додержанням законів правоохоронними органами так і їх взаємодії зі слідчими та оперативними працівниками, відслідковування негативних тенденцій росту окремих видів злочинів, а також з метою реального усунення порушень законів, поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, забезпечення відшкодування завданої шкоди.

За вказаний період з метою вжиття заходів до координації діяльності правоохоронних органів міста Луцька та Луцького району у сфері протидії злочинності під головуванням керівника місцевої прокуратури проведено дві спільні наради керівників правоохоронних органів міста та району, на яких обговорено стан злочинності та правопорядку, додержання вимог законодавства, спрямованого на її профілактику, ефективність заходів протидії та попередження кримінальних правопорушень. Постійно проводяться заняття з працівниками місцевої прокуратури та оперативні наради, на яких обговорюються проблемні питання в діяльності правоохоронних органів, шляхи їх вирішення.

З метою підвищення рівня правового виховання населення Луцького району та посилення профілактичного впливу по запобіганню вчиненню злочинів, працівниками місцевої прокуратури в загальнообласних та місцевих друкованих засобах масової інформації, мережі Інтернет постійно висвітлюються результати розкриття, розслідування і судового розгляду найбільш резонансних кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених на території району. Здійснено цикл публікацій та виступів по телебаченню з рекомендаціями стосовно попередження вчинення злочинів, ріст яких відмічався впродовж 2019 року на території району, зокрема, шахрайств.

Також, прокурорами місцевої прокуратури упродовж 2019 року проведено ряд виступів у ЗОШ Луцького району, спрямованих на профілактику злочинності серед неповнолітніх.

Місцевою прокуратурою у взаємодії з іншими правоохоронними органами вжито низку узгоджених заходів, спрямованих на підвищення ефективності протидії злочинності. Як наслідок, завдяки скоординованим діям правоохоронних органів упродовж 2019 року досягнуто певних позитивних результатів з попередження вчинення на території району окремих категорій злочинів.

Так, упродовж 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на території району вдалося досягти зменшення кількості особливо тяжких злочинів (з 30 до 13 або на -56,7%).

Також, за вказаний період на території району зменшилась кількість облікованих злочинів проти волі, честі та гідності особи з 14 до 2.

Відмічається тенденція до зменшення кількості вчинених на території району злочинів проти громадського порядку та моральності з 11 до 8 (або на -27,3%). Зокрема, у поточному році вчинено лише 4 хуліганства (2018 рік - 9). Також, на 41,7% зменшилась кількість злочинів проти громадської безпеки.

Водночас, значною залишається питома вага, вчинених на території Луцького району злочинів проти власності, їх кількість упродовж 2019 року у порівнянні з 2018 роком збільшилась з 386 до 466, в тому числі зросла кількість крадіжок з 309 до 345, шахрайств  з 36 до 55.

В той же час, завдяки підвищенню ефективності роботи правоохоронних органів суттєво зменшилась кількість вчинених на території району тяжких та особливо тяжких злочинів даної категорії, а саме, крадіжок із квартир з 7 до 3 або на 57,1%, грабежів з 10 до 7,  розбоїв з 8 до 1.

Упродовж 2019 року не допущено випадків вчинення вимагань (у минулому році - 2).

Разом з тим, слід відмітити оперативність реагування «по гарячих слідах» на вчинені упродовж 2019 року грабежі, що сприяло покращенню рівня їх розкриття та встановлення фактично у кожному випадку осіб, які їх вчинили.

Так, із числа зареєстрованих СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП в області упродовж 2019 року 7 фактів грабежів, у 5 випадках встановлено особу, яка вчинила злочин та досудове розслідування завершено шляхом направлення до суду обвинувальних актів, в інших кримінальних провадженнях досудове розслідування триває.

Упродовж 2019 року вчинено одне умисне вбивство, що відповідає аналогічному періоду 2018 року.

Також, на території району допущено лише один випадок нанесення тяжких тілесних ушкоджень, в тому числі, що спричинило смерть потерпілого  (за 2018 рік – 5 випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень, в тому числі один, що спричинив смерть потерпілого).

Основною причиною вчинення вказаної категорії злочинів є побутові конфлікти, суперечки між родичами та знайомими.

Разом з тим, слід відміти, що злочин за фактом заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого розкрито «по гарячих слідах» та обвинувальний акт скерований до суду для розгляду по суті.

У 2019 році на території Луцького району вчинено 79 злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту, що на 4,8% менше ніж за минулий рік (83), з яких, 43 – злочини у сфері порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (42 – 2018 рік). В той же час, лише у 12 випадках порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, спричинило смерть потерпілого, що на 29,4% менше у порівнянні з 2018 роком (17).

Крім того, впродовж 2019 року на 30,8% менше вчинено злочинів щодо незаконного заволодіння транспортними засобами (9 проти 13).

Завдяки вжитим превентивним заходам вдалося досягти зменшення кількості вчинення злочинів особами, які раніше їх вчиняли на 50,8%, або з 63 до 31.  

Також, зменшилась кількість злочинів, вчинених особами у стані алкогольного сп’яніння з 22 до 16, або на 27,3%.

В той же час, на території району упродовж 2019 року неповнолітніми або за їх участі вчинено 4 злочини, в свою чергу у 2018 році неповнолітніми злочини не вчинялись. 

За 2019 рік, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях, що розслідувались слідчими СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП в області, прокурорами до суду скеровано 168 обвинувальних актів, що на рівні минулого року.

При цьому, продовжує активно застосовуваватися інститут угод про визнання винуватості - до суду скеровано 9 обвинувальних актів з такими угодами, в той час як за аналогічний період 2018 року лише 5.

Упродовж 2019 року при розслідуванні кримінальних правопорушень майже у всіх дотримано принципу "розумних строків", лише одне кримінальне провадження розслідувалось у понад 2-місячний термін (у минулому звітному періоді також - 1), що, в свою чергу, сприяє реалізації принципу невідворотності покарання.

Як результат додатково вжитих заходів вдалося досягти покращення розкриття кримінальних правопорушень шляхом прийняття кінцевих процесуальних рішень, розкриття кримінальних правопорушень у яких особам оголошено підозру становить 41,3%, за остаточними результатами досудового розслідування, що зареєстровані в 2019 році становить 40,5%, в той час як у  2018 році він становив 38,7%.

Працівниками правоохоронних органів за вказаний період активізовано роботу по виявленню та розкриттю злочинів про корупційні правопорушення, у бюджетній сфері  та у сфері земельних відносин.

Так, упродовж 2019 року кількість скерованих до суду обвинувальних актів у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення збільшилась з 1 до 7, у бюджетній сфері з 1 до 3, у сфері земельних відносин – 2, що на рівні 2018 року.

Не залишилось поза увагою слідчих та процесуальних керівників забезпечення відшкодування завданих потерпілим збитків, а відтак і поновлення їх прав. Так, упродовж 2019 року забезпечено відшкодування збитків за завершеними розслідуванням кримінальними провадженнями на загальну суму 425 тис. грн. від заподіяних 645 тис. грн., що становить 65,9% (у 2018 році рівень відшкодування збитків становив 19,5%). Крім того, у 2019 році пред’явлено позови на суму 181 тис. грн. та накладено арешт на майно - 12 тис. грн.

Забезпечено повне відшкодування збитків, спричинених інтересам держави.

За результатами перевірок законності рішень, прийнятих слідчими у кримінальних провадженнях, процесуальними керівниками скасовано 40 незаконних постанов слідчих СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП в області про закриття кримінальних проваджень. Прокурорами у кримінальних провадженнях з метою забезпечення ефективного та об’єктивного слідства надано 237 письмових вказівок слідчим.

Здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням прокурорами погоджено та підтримано в суді 21 клопотання про застосування запобіжних заходів.

Прокурорами постійно перевіряється стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП в області, та вживаються заходи щодо усунення і недопущення процесуальних порушень слідчими в ході їх розслідування.

За результатами вивчення стану досудового розслідування у кримінальних проваджень, місцевою прокуратурою начальнику ГУНП в області скеровано 11 листів щодо проведення службових розслідувань та вжиття заходів реагування стосовно службових осіб Луцького РВП Луцького ВП ГУНП в області, що допустили порушення законодавства, які розглянуто із вжиттям заходів, винних осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Прокурорами місцевої прокуратури підтримувалось публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені на території Луцького району. За результатами чого, упродовж 2019 року розглянуто 160 кримінальних проваджень, з яких у 103 постановлено обвинувальні вироки, у інших - ухвали про закриття кримінальних проваджень.

Упродовж 2019 року місцевою прокуратурою вжито заходів до посилення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Відповідно до компетенції та територіальної юрисдикції Луцькою місцевою прокуратурою забезпечується виконання вказаної функції у 14 піднаглядних органах та установах, в яких упродовж 2019 року проведено 36 перевірок з вказаних питань. Особлива увага зверталась на законність тримання осіб у місцях несвободи, забезпечення їх належними умовами утримання, адміністративне затримання та доставлення громадян підрозділами Національної поліції України.

Поряд з цим, керівникам піднаглядних органів та установ Луцькою місцевою прокуратурою упродовж 2019 року внесено 31 вказівку про усунення виявлених порушень, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 14 посадових осіб.

Прокуратура реагувала на факти порушення режиму ізоляції, протипожежних та санітарних норм, які створюють небезпеку утримуваним особам та персоналу ізолятора тимчасового тримання №1 ГУНП в області, бездіяльність органів ДВС по виконанню покарань у кримінальних провадженнях, порушення законності затримання працівниками підрозділів Національної поліції, а також виконання постанов про накладення адміністративного стягнення у виді арешту.

Крім того, виявлено порушення в роботі ГРПП Луцького РВП Луцького ВП ГУНП в області при здійсненні адміністративного затримання громадян. Задля усунення усіх виявлених перевіркою у роботі поліцейських порушень та притягнення винних у них правоохоронців до відповідальності Луцькою місцевою прокуратурою внесено вказівку, яка задоволена, винних осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Упродовж 2019 року місцевою прокуратурою в порядку нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення в апеляційному порядку оскаржено 2 постанови суддів Луцького міськрайонного суду щодо накладення адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт, скарги прокуратури задоволені.  

Разом з тим, місцевою прокуратурою, у відповідності до вимог ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», у ході проведення перевірки стану дотримання законодавства України щодо запобігання та протидії корупції проводиться робота щодо виявлення корупційних кримінальних та адміністративних правопорушень, а також порушень, пов’язаних з корупцією.

Так, місцевою прокуратурою виявлено випадки неподачі, всупереч             вимог ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. За вказаними фактами зареєстровано 16 кримінальних проваджень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3661 КК України. За результатами досудових розслідувань у вказаних кримінальних провадженнях обвинувальні акти скеровано до суду для розгляду по суті.

Крім того, місцевою прокуратурою, в порядку статті 65 Закону України «Про запобігання корупції», до органів влади та місцевого самоврядування скеровано 16 подань про усунення причин та умов, що сприяли корупційним проявам.

Разом з тим, до суду для розгляду по суті скеровано 7 кримінальних проваджень, що розслідувались СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП в області, розпочатих за фактами пропозиції та надання службовій особі неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за знаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369 КК України.

Також, до суду з обвинувальними актами скеровано 2 кримінальних провадження у сфері земельних відносин.

Зокрема, за фактом складання та видачі старостою одного із старостинських округів Луцького району довіреності на отримання орендної плати за землю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого                ч. 1 ст. 366 КК України, а також за фактом використання особою завідомо підробленої довіреності  на отримання орендної плати за землю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Упродовж 2019 року за процесуального керівництва Луцької місцевої прокуратури СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП в області до суду направлено 3 обвинувальних акти у кримінальних провадженнях в бюджетній сфері.

Незважаючи на суттєві обмеження повноважень поза межами кримінального судочинства, місцевою прокуратурою у 2019 році вжито заходів для підвищення ефективності представницької діяльності.

Так, з початку 2019 року судами відкрито провадження за позовними заявами прокуратури в інтересах держави на загальну суму понад 30 млн. грн., з них на суму 3,6 млн. грн. – у бюджетній сфері.

Також, упродовж 2019 року задоволено 21 позов місцевої прокуратури на загальну суму 20,6 млн. гривень, з них 8 позовів на суму понад 2,8 млн. грн. у бюджетній сфері, 7 позовів на суму 17,7 млн. грн. на захист інтересів держави в сфері земельних відносин.

Так, Луцькою місцевою прокуратурою в інтересах держави в особі Смолигівської сільської ради пред’явлено позов до громадянина про стягнення 22,4 тис. грн. заборгованості за договором оренди землі та повернення земельної ділянки площею 5,1809 га.

Ухвалою господарського суду від 26.09.2019 у справі №903/620/19 провадження у справі в частині позовних вимог про зобов`язання                     ФОП повернути земельну ділянку, яка знаходиться на території сільської ради у с. Хорохорин Луцького району, площею 5,1809 га, закрито у зв’язку із добровільним поверненням відповідачем земельної ділянки.

У подальшому, рішенням господарського суду Волинської області від 06.11.2019 у справі №903/620/19 задоволено позов прокуратури в частині стягнення заборгованості за договором оренди землі в сумі 22,4 тис. грн.

Також, рішенням Луцького міськрайонного суду від 23.10.2019 у справі №161/13871/19 задоволено позов місцевої прокуратури в інтересах держави до Боратинської сільської ради, громадянина про скасування рішення сільської ради та повернення у власність територіальної громади Боратинської сільської ради земельної ділянки площею 0,1 га, вартістю 484 тис. грн., яка була незаконно приватизована.

Крім того, за процесуального керівництва прокурорів Луцької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019030130000834 від 27.07.2019 за фактом умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням господарського суду Волинської області від 19.06.2018 у справі №903/129/18, яке залишено без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду 05.02.2019, задоволено позов прокурора в інтересах держави в особі Городищенської сільської ради Луцького району до громадянина та зобов’язано останнього повернути Городищенській сільській раді земельну ділянку водного фонду площею 10,4373 га.

Однак, громадянин, будучи попередженим про кримінальну відповідальність про умисне невиконання рішення суду, діючи умисно, маючи реальну можливість виконати рішення суду, яке є обов'язковим до виконання на всій території України, без поважних причин, умисно не виконав рішення господарського суду Волинської області від 19.06.2018 у справі №903/129/18 про зобов'язання повернути Городищенській сільській раді земельну ділянку водного фонду площею 10,4373 га.

За результатами розслідування кримінального провадження №12019030130000834 від 27.07.2019 за фактом умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, прокурором затверджено обвинувальний акт та скеровано його до суду для розгляду по суті, який на даний час триває.

Упродовж 2019 року Луцькою місцевою прокуратурою за результатами вивчення виконавчих проваджень, розпочатих державними виконавцями на виконання судових рішень за позовами прокурора, в тому числі, постановлених у минулих роках, внесено 23 скарги з приводу бездіяльності державних виконавців при здійсненні заходів до примусового виконання судових рішень, які розглянуті та задоволені.

Загалом, у звітний період реально виконано судових рішень, постановлених за позовами прокурора у 2019 році та минулих роках на загальну суму 19,7 млн. грн.

 

 

Керівник місцевої прокуратури                                              В. Корнесюк

кількість переглядів: 76